Zijn rookmelders verplicht in de gemeenschappelijke delen van een appartementsgebouw?

Rookmelders verplicht

Oorspronkelijk moesten rookmelders enkel geplaatst worden in zolders of kelders waarin zich een technische installatie bevindt. Die beperking is nu geschrapt. Vanaf 18 februari 2023 moet elke gemeenschappelijke ruimte met een technische installatie over een rookmelder beschikken. Zo wordt vanaf nu een rookmelder ook verplicht in bijvoorbeeld de inkomhal wanneer daar de zekeringkasten hangen. Vroeger was dat enkel verplicht als diezelfde installatie in de kelder of op de zolder hing.

Moet de huurder of verhuurder de rookmelders plaatsen?

De verhuurder is verplicht om de rookmelders te plaatsen, maar de huurder is wel verantwoordelijk voor het vervangen van de batterijen.

Wat is een technische installatie?

Een technische installatie is vast verbonden aan het gebouw en heeft een elektrische voeding of produceert warmte. Voorbeelden zijn zekeringkasten, boilers, verwarmingsketels en airco’s. Stopcontacten, lichtknoppen en watermeters zijn sowieso geen technische installaties.

Wat is de definitie van ‘gemeenschappelijke ruimtes’?

Onder ruimtes voor gedeeld gebruik vallen alle ruimtes die gemeenschappelijk gebruikt kunnen worden of waarvan logischerwijze verondersteld wordt dat dit mogelijk zou moeten zijn. Dit kunnen ook aparte lokalen zijn.

Voor specifieke afgesloten technische ruimtes met installaties die niet noodzakelijk toegankelijk (gedeeld) moeten zijn voor de bewoners, geldt de verplichting niet. Denk maar aan liftmachinekamers. Vaak zijn deze al apart beveiligd en enkel toegankelijk voor medewerkers van het bedrijf.

De gemeenschappelijke gangen in meergezinswoningen worden beschouwd als ruimtes voor gedeeld gebruik. Een kelderruimte met meerdere individuele kelders wordt als één kelderruimte beschouwd.

Het spreekt voor zich dat men niet aan de verplichting kan ontkomen door alle technische lokalen af te sluiten. De installaties die bereikbaar moeten zijn voor de bewoners, moeten dat ook effectief zijn. Zo niet wordt de niet-bereikbaarheid van bepaalde installaties gequoteerd op het technisch verslag.

Zijn er uitzonderingen?

De rookmelderverplichting geldt niet indien het gebouw beschikt over een automatische branddetectie-installatie met centrale.

Wat als de rookmelders niet aanwezig zijn?

Sinds 1 januari 2021 worden inbreuken op de rookmeldersverplichting streng aangepakt door Woningkwaliteit Vlaanderen. Het ontbreken van rookmelders wordt gesanctioneerd als een 'gebrek categorie II’, wat volstaat om een appartement ongeschikt te verklaren.

Vragen?

Heb je nog vragen of wens je meer informatie? Neem gerust contact op met Servimo Syndic en dan helpen we je graag verder.